آشنایی با کتابخانه مرکز آموزشی درمانی معتضدی

 

کتابخانه مرکز واقع در طبقه دوم بیمارستان قراردارد  فضای آن 80 مترمربع می باشد. دارای مخزن و4 دستگاه کامپیوتر می باشد که ظرفیت استفاده همزمان 12 نفرجهت مطالعه و چهار نفرجهت استفاده از سیستم ی کامپیوتر می باشد که مراجعین از طریق این واحد به کتابخانه دیجیتال و سایر پایگاهها دسترسی دارند.

 

جامعه مخاطبان آن شامل استاژر، انترن، رزیدنت ، اتند، پرسنل (پرستار، ماما و پرسنل بیمارستان) دانشجویان سایر رشته ها مثل پرستاری، مامایی،اطلاعات سلامت، دانشجویان ارشد مامایی،و غیره می باشد.

 

کتابخانه دارای 250نسخه کتاب لاتین در 50 عنوان و 1350نسخه کتاب فارسی در 290عنوان است. تعداد 15عنوان مجله لاتین و فارسی و48 عدد سی دی  ودی وی دی نیز در این مرکز موجود می باشد.

 

رسالت

 

    کتابخانه بیمارستان معتضدی به عنوان یک کتابخانه دانشگاهی در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه با بهره گیری از حمایت های این بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی می پردازد.

 

اهداف :

 

هدف  این کتابخانه شناسایی و تأمین نیازهای اساتید، دانشجویان و سایر کابران تحت پوشش خود می باشدوبرای ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش می نماید وسعی مینماید از طریق توسعه و استاندارد سازی خدمات و امکانات خود، بستر و محیط مناسب را برای کاربران فراهم آورد. همچنین کتابخانه بیمارستان معتضدی وظیفه خود می داند که موجبات‌ پیشرفت علمی ، آموزشی و فرهنگی دانشگاه را فراهم آورده و از تلاشها و برنامه های دانشگاه در زمینه ارتقای فرهنگ سلامت جامعه و امور فرهنگی دانشگاهیان حمایت نموده و در این زمینه مشارکت‌ فعال داشته باشد. لذا کتابخانه بیمارستان معتضدی مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان ، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان یکی از فعال ترین کتابخانه ها در زمینه زنان و زایمان و ناباروری و سایر موضوعات وابسته در سطح استان کرمانشاه مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.

 

وظایف کتابخانه :

 

1- حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی

2- امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه مرکزی

3- نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه

4- صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوطه به تسویه حساب اعضاء

5- منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی

6- تهیه فهرست منابع مورد نیاز و ارائه آن به کتابخانه مرکزی

7- رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن

8-انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی، ثبت و مهر و آماده سازی‌های لازم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگه‌های کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با کتابخانه  بیمارستان و کتابخانه مرکزی

 

آدرس کتابخانه :

 

کرمانشاه میدان فردوسی بیمارستان معتضدی

 

تلفن تماس : 37246351 داخلی 160

 

ایمیل کتابخانه :    motazedilib@kums.ac.ir