تاریخچه

   

تاریخچه :

 

کتابخانه مرکزآموزشی درمانی معتضدی (تک تخصصی زنان ) دارای 96 تخت مصوب درسال 1364 راه اندازی گردید.

 

این کتابخانه  با مساحت 80 متر مربع در طبقه سوم این مرکز واقع شده و دارای 1350 نسخه با 290 عنوان کتاب فارسی و 250 نسخه با 50 عنوان کتاب لاتین می باشد.

 

این کتابخانه مجهز به 4 دستگاه سیستم کامپیوترمتصل به اینترنت جهت استفاده کاربران می باشد.